Da li deljenje prevoza utiče na moje osiguranje ili poresku obavezu?

Svi ABI osiguravači motornih vozila postigli su dogovor da to što saputnici učestvuju u Vašim operativnim troškovima ne utiče na Vašu pokrivenost osiguranjem, ukoliko vozilo ima osam putničkih sedišta ili manje (Izvor: ABI vebsajt, 2014). BlaBlaCar ograničava broj mesta i cene, dosledno poštujući navedeni zahtev u vezi sa ostvarivanjem dobiti: troškovi vozača samo se kompenzuju i nikakva dobit ne može biti ostvarena. Vozači koji imaju bilo kakve nedoumice takođe se podstiču da ih provere direktno kod svojih osiguravača, budući da se odredbe i uslovi individualnog osiguranja automobila kod pojedinih kompanija vremenom mogu menjati.

Da bi kompenzovali svoje operativne troškove, BlaBlaCar vozači ne primaju uplate veće od odobrenih naknada po kilometraži koje propisuje Uprava prihoda i carina, pa se tako nikakva dobit ne ostvaruje. Kada vozači samo pokrivaju operativne troškove, i ne voze više od 10.000 milja godišnje, oni ne ostvaruju nikakavu oporezivu dobit.

Da li ti je pomogao ovaj članak?
Niste pronašli odgovor koji ste tražili? Kontaktirajte nas