Šta je preporučena cena?

Prilikom objavljivanja prevoza preporučujemo Vam visinu iznosa naknade po putniku. Ove preporuke su tu da Vam pomognu da odredite poštenu cenu za mesto u Vašem automobilu (i tako povećate šanse da popunite sva mesta). Naravno, i dalje možete povećati ili smanjiti preporučenu cenu, u određenoj meri, ali delenje prevoza ne može da bude besplatno.

Pomažemo Vam sa određivanjem cene kako biste lakše podelili troškove, ali takođe i kako bismo sprečili vozače da zarade na deljenju prevoza.

Prikazani iznos računa se uzimajući u obzir stavke na kojima možete najviše da uštedite (gorivo, amortizacija vozila…). Takođe zavisi i koliko daleko idete, a cena po kilometru je fiksna - 4.32 dinara.

Trebalo bi da znate i da cenu i valutu određujemo u zavisnosti od mesta polaska vožnje, a ne države u kojoj se nalazite u trenutku objavljivanja ponude. Tako je svima jednostavnije i jasnije.

Kada Vaša ponuda prevoza uključuje i tranzitne tačke, koristimo mesto polaska da izračunamo naknadu putnika i za tu deonicu puta.

Na primer, ako ste objavili prevoz iz Novog Sada za Budimpeštu, sa stajanjem u Segedinu, nadoknada za celu vožnju računaće se po srpskim cenama jer polazite iz Srbije. Isto važi i za deonicu Novi Sad – Segedin. Međutim, nadoknada za deonicu Segedin – Budimpešta računaće se po mađarskim cenama jer se mesto polaska nalazi u Mađarskoj.

Da li ti je pomogao ovaj članak?
Niste pronašli odgovor koji ste tražili? Kontaktirajte nas