Formulier voor ouderlijke toestemming (carpool)

TOELATINGSBRIEF VOOR HET VERVOER VAN EEN MINDERJARIGE VIA CARPOOLEN

Ik, ondergetekend, Dhr./Mevr. .................................................................... sta toe dat mijn kind .....................................................................van wie ik de Vader/Moeder/Wettelijke Voogd ben, meerijdt in het voertuig van Dhr./Mevr. ................................................... op ...../...../.......... om ........u....... (specificeer datum en tijd) van ........................................... naar ............................................ (specificeer plaatsen van vertrek en aankomst).

* Hierbij verklaar ik mij bewust te zijn van de risico's die aan het vervoer in carpooling verbonden zijn en geef ik toestemming voor het plaatsvinden van deze carpooling.

Bestuurder:

Familienaam / Voornaam: ...............................................................................

Volledige adres: .................................................................................................

Mobiele nummer: ...................................... Vaste nummer: ............................... Werktelefoon: ......................

E-mail: ....................................................................

De minderjarige:

Familienaam / Voornaam: .......................................................................

Geboortedatum: .......................................................................

Vader/Moeder/Wettelijke Voogd:

Familienaam / Voornaam: ............................................................................

Volledige adres: .............................................................................................

Mobiele nummer: ...................................... Vaste nummer: ............................... Werktelefoon: ......................

E-mail: ....................................................................

Contactpersoon in geval van nood:

Familienaam / Voornaam: ............................................................................

Volledige adres: .............................................................................................

Mobiele nummer: ...................................... Vaste nummer: ............................... Werktelefoon: ......................

E-mail: ....................................................................

 

Ondertekend in twee kopieën in ................................................ op ....../....../….…. (Plaats en datum van ondertekening)

 

 

[Handtekening VADER/MOEDER/WETTELIJKE VOOGD]

 

 

[Handtekening BESTUURDER]

 

 

 

 

Geen antwoord gevonden? Contact met ons opnemen

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 422 van 460